Home   Kernactiviteit Harm   Kernactiviteit Leo   Publicaties   Contact     
  Ondernemingsraad en reorganisatie
----------------------
Uiteindelijk draait alles om de Euro's
 
   Harm van der Veer Leo van der Heem   

OR! Sta sterk in uw schoenen!

Heeft u gedegen ondersteuning nodig als uw organisatie financiële problemen heeft of moet saneren, inkrimpen, herstructureren, enz.?

Lees verder ->

Wie is Harm?

 -  Harm is meer dan 20 jaar een een steunpilaar voor de OR
     en ondersteunt enthousiast de democratie via de OR in
     bedrijven;
 
 -  Hij is specialist in wet- en regelgeving voor de OR en in
    het doelgericht analyseren van de vraagstukken waarmee
    de ondernemingsraad te maken krijgt;

 -  Hij heeft een gedegen ervaring als coach, docent, 
    directeur, vakbondsbestuurder en als vrijwilliger in
    kerk en politiek.

Lees verder ->

Wat kan Harm u brengen?

 -  De OR-leden smeden samen met Harm een team door
    het bundelen van de aanwezige krachten en talenten.

 -  Harm draagt zorg voor dynamische bijeenkomsten van
    de OR. Harm kan enthousiasmeren, inspireren en
    OR-leden goed in hun vel laten zitten;

 -  Harm draagt er zorg voor dat leden van de OR succesvol
    zijn in hun taak door te werken vanuit een zorgvuldig
    opgestelde strategie.

 

OR! Zijn financiële cijfers abracadabra?

Absoluut onacceptabel! Financiële overzichten moeten uit kristalheldere taal bestaan die ieder OR-lid begrijpt!

Lees verder ->

Wie is Leo?

 -  Praktijkman en leidinggevende vanuit het bedrijfsleven
    met 30 jaar ervaring als bedrijfseconomisch
    specialist;

 -  Een gedreven vernieuwer op het gebied van het
    kristalhelder maken van financiële cijfers;

 -  Groepsleider met een uitgebreide kennis en ervaring
    in het adviseren en onderrichten van ondernemings-
    raden en leidinggevenden.

Lees verder ->

Wat kan Leo u brengen?

 -  Een kristalheldere vertaling van financiële cijfers in
    dagelijkse taal,

 -  met als doel het inzichtelijk maken van
    kostenbesparingen, efficiency maatregelen, saneringen,
    planning en control, enz. in complexe bedrijfsvoeringen.